Nowa strategia KBA

Data publikacji: marzec 2014

KBA musi przeprowadzić gruntowną reorganizację działalności, aby podnieść swoją rentowność. Niemiecka spółka giełdowa z siedzibą w Würzburgu planuje zredukować zatrudnienie o 1500 osób; niewykluczone także, że zostaną zamknięte niektóre oddziały. Przeniesienie produkcji i zmniejszenie personelu będzie dotyczyć pięciu europejskich zakładów KBA w: Würzburgu, Radebeul, Frankenthal (Niemcy), Mödling (Austria) i Dobrušce (Czechy).

 

Celem programu „fit@all” jest utworzenie autonomicznych działów maszyn arkuszowych, zwojowych, aplikacji specjalistycznych i produkcji, na których będzie spoczywać jasno określona odpowiedzialność za wyniki.

Przemysł poligraficzny na świecie musi mierzyć się z nieustannymi zmianami strukturalnymi w sektorze mediów, charakteryzującymi się panującą wśród wydawców i drukarni tendencją do koncentracji i reorientacją branży poligraficznej. Konsekwencją tego zjawiska jest ciągła niechęć do podejmowania nowych inwestycji, co z kolei doprowadziło do wyraźnych nadwyżek zdolności produkcyjnych w całym przemyśle maszyn drukujących. Światowy rynek maszyn arkuszowych skurczył się o połowę, a maszyn zwojowych nawet o około 70 proc. Nie należy raczej oczekiwać trwałego ożywienia w mocno zawężonej sekcji maszyn zwojowych, zaś jeśli chodzi o maszyny arkuszowe, eksperci są zdania, iż utrzyma się stagnacja na obecnym, niskim poziomie. Stabilny wzrost widać jedynie w zakresie druku cyfrowego i opakowań oraz na niektórych rynkach specjalistycznych.

Z tego względu w ostatnich miesiącach opracowano strategię korporacyjną zatytułowaną „fit@all”, która obejmuje szereg działań mających na celu podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w długoterminowej perspektywie. Oprócz koniecznego dostosowania zasadniczej działalności przedsiębiorstwa do zmiennej sytuacji na rynkach zbytu na pierwszy plan wysuwa się także kwestia szans na dalszy rozwój KBA. „Chcemy poprzez szybką i radykalną zmianę stać się bardzo elastycznym producentem maszyn drukujących o zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej, który poza swoim głównym polem działań będzie mieć także istotny udział w rynkach specjalistycznych. W ten sposób stworzymy podstawy trwałej zmiany kursu i ciekawych widoków na przyszłość. Warunkiem jest tu jednak uprzednia konsolidacja naszej podstawowej działalności” – mówi Prezes Zarządu KBA, Claus Bolza-Schünemann.

 

Założenia fit@all

Celem jest – z zastrzeżeniem akceptacji przez Walne Zgromadzenie w maju 2014 roku – utworzenie autonomicznych działów maszyn arkuszowych, zwojowych, aplikacji specjalistycznych i produkcji, na których będzie spoczywać jasno określona odpowiedzialność za wyniki. Dział aplikacji specjalistycznych obejmie obszary charakteryzujące się wzrostem: MetalPrint (druk na blasze), maszyny do druku papierów wartościowych oraz zakres działalności niedawno przejętych firm: Kammann Maschinenbau (maszyny sitodrukowe do bezpośredniej dekoracji pojemników szklanych) i Flexotecnica (maszyny fleksodrukowe zwojowe do druku opakowań elastycznych).

W obszarze maszyn offsetowych arkuszowych zostaną podjęte kroki w kierunku optymalizacji struktury i procesów. Dalszymi kluczowymi aspektami będą: dostosowanie zdolności produkcyjnych i zasobów personalnych oraz rozwiązanie deficytowych obszarów produkcji i działów sprzedaży.

W obszarze maszyn zwojowych działalność zostanie oparta na modelu biznesowym bazującym na elastyczności zatrudnienia. Tu również będzie konieczne dostosowanie zasobów personalnych.

W oparciu o zrewidowaną koncepcję oddziałów dla całego koncernu podjęto decyzję o przesunięciu wybranych zadań produkcyjnych z dostosowaniem zasobów personalnych w pięciu oddziałach europejskich: Würzburgu, Radebeul, Frankenthal, Mödling oraz Dobrušce. Nie wyklucza się przy tym zamknięcia lub sprzedaży poszczególnych oddziałów.

Ogólne koszty zarządzania w centrali koncernu w Würzburgu będą podlegać stałej redukcji. Zatwierdzone działania w obecnym stanie poskutkują redukcją zatrudnienia od 1100 do 1500 miejsc pracy w całym koncernie.

Działania te wymagają niepieniężnej korekty wartości, która odzwierciedli się w zamknięciu roku 2013 dwucyfrową milionową kwotą w średnim przedziale wielkości. Należy też spodziewać się dalszych obciążeń wynikających z dostosowania łańcucha wartości dodanej oraz innych struktur kosztowych. Ich wysokość będzie zależna od rezultatów rozpoczynających się właśnie negocjacji z przedstawicielami pracowników i stąd jest na razie niemożliwa do oszacowania. „Podjęliśmy decyzje o dalekosiężnych skutkach dla KBA” – podkreśla Bolza-Schünemann. „Wiążą się one również z bolesnymi cięciami dla pracowników. Nie było nam łatwo je podjąć. Są one niestety niezbędnie dla zapewnienia stabilnej przyszłości naszego przedsiębiorstwa. Pierwsze efekty nowej strategii powinny być widoczne w 2015 roku, a trwały powrót do rentowności nastąpi najpóźniej w 2016 roku”.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku KBA zanotowała 20,2 mln euro strat, choć w poprzednim roku wykazywała jeszcze zyski. Przychody spadły o 20 proc. do poziomu 729,9 mln euro. Przez ostatnie kilka lat KBA stopniowo zmniejszała zatrudnienie, likwidując łącznie 2 tys. miejsc pracy. Obecnie firma zatrudnia 6200 osób.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

W trybie kryzysowym...

Drodzy Czytelnicy... Czy coś zauważyliście? Tak, przechodzimy od jednego kryzysu do kolejnego... dwa lata temu covid miał Świat całkowicie pod kontrolą, teraz tematem numer jeden jest inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Głęboko nieludzki akt próby przejęcia władzy, którego konsekwencje Europa odczuwać będzie przez bardzo długi czas. Stawiane są znów stare mury... a do tego znowu stare lęki. I jak to często bywa, ludność cywilna cierpi… na Ukrainie z powodu skutków ataków, a w Rosji z powodu sankcji. Ubogich zawsze dosięga najbardziej... I niestety, jak widzieliśmy, może się to zdarzyć bardzo szybko.

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty