Kalendarium

20-23.04.2021 · drupa on-line

18-20.05.2021 · Viscom, Duesseldorf

22-24.06.2021 · InPrint, Monachium

12-15.09.2021 · Fespa, Amsterdam

21-24.09.2021 · Labelexpo, Bruksela

Nowa strategia KBA

Data publikacji: marzec 2014

KBA musi przeprowadzić gruntowną reorganizację działalności, aby podnieść swoją rentowność. Niemiecka spółka giełdowa z siedzibą w Würzburgu planuje zredukować zatrudnienie o 1500 osób; niewykluczone także, że zostaną zamknięte niektóre oddziały. Przeniesienie produkcji i zmniejszenie personelu będzie dotyczyć pięciu europejskich zakładów KBA w: Würzburgu, Radebeul, Frankenthal (Niemcy), Mödling (Austria) i Dobrušce (Czechy).

 

Celem programu „fit@all” jest utworzenie autonomicznych działów maszyn arkuszowych, zwojowych, aplikacji specjalistycznych i produkcji, na których będzie spoczywać jasno określona odpowiedzialność za wyniki.

Przemysł poligraficzny na świecie musi mierzyć się z nieustannymi zmianami strukturalnymi w sektorze mediów, charakteryzującymi się panującą wśród wydawców i drukarni tendencją do koncentracji i reorientacją branży poligraficznej. Konsekwencją tego zjawiska jest ciągła niechęć do podejmowania nowych inwestycji, co z kolei doprowadziło do wyraźnych nadwyżek zdolności produkcyjnych w całym przemyśle maszyn drukujących. Światowy rynek maszyn arkuszowych skurczył się o połowę, a maszyn zwojowych nawet o około 70 proc. Nie należy raczej oczekiwać trwałego ożywienia w mocno zawężonej sekcji maszyn zwojowych, zaś jeśli chodzi o maszyny arkuszowe, eksperci są zdania, iż utrzyma się stagnacja na obecnym, niskim poziomie. Stabilny wzrost widać jedynie w zakresie druku cyfrowego i opakowań oraz na niektórych rynkach specjalistycznych.

Z tego względu w ostatnich miesiącach opracowano strategię korporacyjną zatytułowaną „fit@all”, która obejmuje szereg działań mających na celu podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w długoterminowej perspektywie. Oprócz koniecznego dostosowania zasadniczej działalności przedsiębiorstwa do zmiennej sytuacji na rynkach zbytu na pierwszy plan wysuwa się także kwestia szans na dalszy rozwój KBA. „Chcemy poprzez szybką i radykalną zmianę stać się bardzo elastycznym producentem maszyn drukujących o zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej, który poza swoim głównym polem działań będzie mieć także istotny udział w rynkach specjalistycznych. W ten sposób stworzymy podstawy trwałej zmiany kursu i ciekawych widoków na przyszłość. Warunkiem jest tu jednak uprzednia konsolidacja naszej podstawowej działalności” – mówi Prezes Zarządu KBA, Claus Bolza-Schünemann.

 

Założenia fit@all

Celem jest – z zastrzeżeniem akceptacji przez Walne Zgromadzenie w maju 2014 roku – utworzenie autonomicznych działów maszyn arkuszowych, zwojowych, aplikacji specjalistycznych i produkcji, na których będzie spoczywać jasno określona odpowiedzialność za wyniki. Dział aplikacji specjalistycznych obejmie obszary charakteryzujące się wzrostem: MetalPrint (druk na blasze), maszyny do druku papierów wartościowych oraz zakres działalności niedawno przejętych firm: Kammann Maschinenbau (maszyny sitodrukowe do bezpośredniej dekoracji pojemników szklanych) i Flexotecnica (maszyny fleksodrukowe zwojowe do druku opakowań elastycznych).

W obszarze maszyn offsetowych arkuszowych zostaną podjęte kroki w kierunku optymalizacji struktury i procesów. Dalszymi kluczowymi aspektami będą: dostosowanie zdolności produkcyjnych i zasobów personalnych oraz rozwiązanie deficytowych obszarów produkcji i działów sprzedaży.

W obszarze maszyn zwojowych działalność zostanie oparta na modelu biznesowym bazującym na elastyczności zatrudnienia. Tu również będzie konieczne dostosowanie zasobów personalnych.

W oparciu o zrewidowaną koncepcję oddziałów dla całego koncernu podjęto decyzję o przesunięciu wybranych zadań produkcyjnych z dostosowaniem zasobów personalnych w pięciu oddziałach europejskich: Würzburgu, Radebeul, Frankenthal, Mödling oraz Dobrušce. Nie wyklucza się przy tym zamknięcia lub sprzedaży poszczególnych oddziałów.

Ogólne koszty zarządzania w centrali koncernu w Würzburgu będą podlegać stałej redukcji. Zatwierdzone działania w obecnym stanie poskutkują redukcją zatrudnienia od 1100 do 1500 miejsc pracy w całym koncernie.

Działania te wymagają niepieniężnej korekty wartości, która odzwierciedli się w zamknięciu roku 2013 dwucyfrową milionową kwotą w średnim przedziale wielkości. Należy też spodziewać się dalszych obciążeń wynikających z dostosowania łańcucha wartości dodanej oraz innych struktur kosztowych. Ich wysokość będzie zależna od rezultatów rozpoczynających się właśnie negocjacji z przedstawicielami pracowników i stąd jest na razie niemożliwa do oszacowania. „Podjęliśmy decyzje o dalekosiężnych skutkach dla KBA” – podkreśla Bolza-Schünemann. „Wiążą się one również z bolesnymi cięciami dla pracowników. Nie było nam łatwo je podjąć. Są one niestety niezbędnie dla zapewnienia stabilnej przyszłości naszego przedsiębiorstwa. Pierwsze efekty nowej strategii powinny być widoczne w 2015 roku, a trwały powrót do rentowności nastąpi najpóźniej w 2016 roku”.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku KBA zanotowała 20,2 mln euro strat, choć w poprzednim roku wykazywała jeszcze zyski. Przychody spadły o 20 proc. do poziomu 729,9 mln euro. Przez ostatnie kilka lat KBA stopniowo zmniejszała zatrudnienie, likwidując łącznie 2 tys. miejsc pracy. Obecnie firma zatrudnia 6200 osób.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Media w czasach koronawirusa...

Kryzys koronawirusowy dotarł do świata mediów. Co prawda jest wystarczająco dużo do relacjonowania, i nie tylko w tematach ekonomicznych, ale i cyfryzacja postępuje bardzo szybko, jak i również związany z nią rodzaj i forma przekazywania informacji. Czy będziemy chcieli przyzwyczaić się do tego nowego świata mediów? Ze względu na obwarowania rządowe, tylko telewizja publiczna lub krajowe agencje prasowe, mogą uczestniczyć w rządowych konferencjach prasowych, a za pośrednictwem tych kanałów mogą zadawać pytania osoby z innych mediów. Niektórym to bardzo na rękę… Można zasadnie zadać pytanie o czynnik filtrujący.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty