Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Znowu na plus. Roczny bilans Heidelberga.

Data publikacji: maj 2014

Po pięciu latach strat koncern Heidelberg znów odnotowuje zyski. Według wstępnych obliczeń w zamkniętym z końcem marca roku finansowym firma zyskała nadwyżkę roczną w wysokości 4 mln euro. W porównaniu z zeszłorocznymi stratami na poziomie 117 euro jest to z pewnością niebywały wynik. Tym samym Heidelberg osiągnął swoje cele finansowe wyznaczone na miniony rok finansowy.

 

„Heidelberg znów zanotował zyski po opodatkowaniu. To był nasz najważniejszy cel” - powiedział Gerold Linzbach, prezes zarządu przedsiębiorstwa. „Mimo słabego wzrostu obrotów znacznie zwiększyliśmy swoją rentowność. To nasze ogromne osiągnięcie i jednocześnie fundament dalszego pozytywnego rozwoju firmy”. Obroty koncernu wyniosły z uwzględnieniem różnic kursów walut 2,43 mld euro (2,54 mld euro z pominięciem różnic kursowych), czyli – jak się spodziewano – mniej niż przed rokiem (2,735 mld euro). Mimo to zyski Heidelberga znacznie wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem. Zysk firmy przed potrąceniem odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) liczony bez dodatkowych obciążeń wyniósł w minionym roku finansowym 143 mln euro (rok wcześniej: 80 mln euro). Marża EBITDA wzrosła tym samym z 3 do 6 proc. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) liczony bez dodatkowych obciążeń wzrósł w ciągu dwunastu miesięcy z poziomu -3 mln euro do poziomu 72 mln euro. W omawianym roku dodatkowe obciążenia wyniosły -10 mln euro, a wynik finansowy -60 mln euro. Tym samym, według wstępnych obliczeń, nadwyżka roczna wyniosła 4 mln euro (w poprzednim roku finansowym: -117 mln euro). 

„Wyraźna poprawa zysków po opodatkowaniu i wyjście z obszaru strat pokazuje, że nasza nowa strategia rozwoju i intensywny program optymalizacji kosztów okazały się skuteczne, nawet w ciężkich warunkach” - nie kryje swojego zadowolenia Gerold Linzbach. „Dzięki temu jesteśmy dziś gotowi, by pracować nad dalszą optymalizacją portfolio. W krótkiej perspektywie czasowej postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie marży EBITDA na poziomie minimum 8 proc.”

W omawianym roku finansowym przepływy gotówkowe i wolne przepływy gotówkowe również były na zadowalającym poziomie. Dzięki zmniejszeniu zobowiązań finansowych udało się zrekompensować środki pieniężne w wysokości około 95 mln euro, przeznaczone na program podnoszenia efektywności Focus. Tym samym Heidelberg mógł osiągnąć wolne przepływy gotówkowe na poziomie około 20 mln euro. To z kolei pozwoliło na obniżenie zadłużenia netto firmy, które pod koniec roku finansowego wynosiło 240 mln euro (w poprzednim roku: 261 mln euro). „Nie tylko udało się nam z powodzeniem osiągnąć nasze cele finansowe, lecz także – dzięki programowi optymalizacji zarządzania kapitałem – polepszyć przepływy gotówkowe i wolne przepływy gotówkowe, jak również obniżyć nasze zadłużenie” - podkreślił Dirk Kaliebe, członek zarządu Heidelberg ds. finansów. Na dzień 31 marca 2014 roku koncern Heidelberg zatrudniał na całym świecie łącznie 12 539 pracowników etatowych oraz 502 praktykantów (w poprzednim roku odpowiednio 13 694 i 521). 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty