Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Bezwodny – niezawodny. Presstek 34DI.

Data publikacji: kwiecień 2012

Jeszcze nie tak dawno drupa 2008 wskazywała kierunek: przyszłość należy do inkjetu. Rok 2008 miał wyznaczyć schyłek druku elektrofotograficznego. Rzeczywistość okazała się jednak inna i roztrząsania, co zyskuje przewagę: inkjet czy offset, DI czy toner, offset czy toner, szybko przerodziły się w ponurą wizję świata bez zadrukowanego papieru. A wszystko za sprawą eksplozji elektronicznych środków przekazu.

 

Presstek 34DI to szybka, automatyczna, czterokolorowa cyfrowa maszyna offsetowa do druku bezwodnego, o wydajności do 7000 arkuszy formatu A3 w ciągu godziny, uzyskująca jakość nakładową w ciągu zaledwie 10 minut od uruchomienia nowego zadania.

W tej sytuacji warto mieć świadomość, że jakiekolwiek dywagacje tego typu szkodzą przemysłowi poligraficznemu w oczach potencjalnych inwestorów, bo aż tak źle nie jest: aeroplany przecież nie zniszczyły kolei, telewizja nie wyparła ani radia, ani kina, Internet nie zabija produkcji druku, a co więcej, często jej sprzyja. Druk jest więc potrzebny, więcej: niezbędna jest zmiana sposobu podejścia biznesowego. Dochodzi do sprzeczności, bo na przykład sprzedając oprogramowanie, maszynę drukującą czy samochód, wydaje się rzeczą naturalną przekazanie klientowi broszury z konfiguracją i parametrami oraz internetowych linków do instrukcji obsługi. W rzeczywistości klienci żądają jednak instrukcji wydrukowanej na papierze.

Rynek szybko się zmienia i rzecz w tym, by móc dostosować możliwości do oczekiwań. Trzeba krytycznie ocenić platformy produkcyjne w przedsiębiorstwie. Coraz mniej jest zleceń wielkonakładowych, jednak pozytywnym zjawiskiem jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na krótkie serie, często na podłożach niemających dotychczas zastosowania ani w offsecie, ani w druku tonerowym. Tyle że trzeba mieć na czym to realizować. Przykład: kolorowe spersonalizowane nadruki na kopertach – sondaże wykazują, że takie przesyłki znacznie rzadziej trafiają do kosza, bo są inne, są więc „lepiej” traktowane przez odbiorców, kolor w tym przypadku znacząco wpływa na zwiększenie wskaźników odzewu klientów w kampaniach marketingowych. Jest nieskończona ilość tego typu nowatorskich pomysłów, aplikacji, zleceń. By móc temu sprostać, trzeba dysponować nieco innymi metodami, rozszerzyć możliwości produkcji.

 
Wejść w niszę

Presstek, jako dostawca rozwiązań do druku, znajduje się na fascynującym rozdrożu technologii, możliwości rynku i konkurencyjności. Produkty Pressteka stwarzają drukarniom możliwość eliminacji kosztownych etapów produkcyjnych, jak również dają sposobność restrukturyzacji i kreatywnego rozwoju produkcji w obszarach niszowych. Dają odpowiedź na pytanie: co należy zrobić, by utrzymać się i odnosić sukcesy na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Dziś drukarnie do maszyn dużego formatu dostawiają coraz częściej urządzenia tonerowe, obsługujące zlecenia niskonakładowe w formatach nie większych niż A3+. Pojawiają się także inkjetowe urządzenia tego typu. Jednak jeśli chodzi o obie te technologie, większe formaty nie wchodzą w grę, bo są zbyt drogie i w zakupie, i w eksploatacji, a ponadto nie są doskonałe. Niewielkie nakłady, rzędu 250-500 egzemplarzy, są obsługiwane bez większych komplikacji i kosztów. Sondaże wykazują, że problem pojawia się, gdy zlecenia opiewają na 500-20000 odbitek. Offset jest nieopłacalny, zaś toner i inkjet zbyt kosztowne, a nawet niewykonalne, gdy w grę wchodzą nietypowe podłoża. I tu wkracza Presstek z maszynami DI, optymalnie wpasowując się w niszę 500-20000 pod względem relacji kosztów do wydajności, zapewniając doskonałą, stabilną jakość offsetową, umożliwiając drukowanie na grubszych podłożach, nie tylko celulozowych, lecz także plastikowych.

 
Duże możliwości

Maszyny DI Pressteka są w stanie drukować na dowolnych podłożach offsetowych, na kopertach i plastiku. Jest to druk offsetowy bezwodny, posługujący się nie tylko barwami CMYK, lecz także farbami specjalnymi, metalicznymi oraz lakierami. Znanych jest wiele przykładów druku hybrydowego, co w praktyce oznacza na przykład drukowanie stron katalogów na zwykłym offsecie, zaś na DI okładek o charakterze regionalnym,  spersonalizowanych; czterokolorowe pocztówki są drukowane na DI, a następnie adresowane na urządzeniach tonerowych.

Presstek 34DI to szybka, automatyczna, czterokolorowa cyfrowa maszyna offsetowa do druku bezwodnego, o wydajności do 7000 arkuszy formatu A3 w ciągu godziny, uzyskująca jakość nakładową w ciągu zaledwie 10 minut od uruchomienia nowego zadania. Sposób obsługi maszyny redukuje czas i koszt prac drukowanych z liniaturą do 300 lpi lub rastrowaniem stochastycznym na szerokim wachlarzu podłoży o grubościach od 0,06 do 0,5 mm. Presstek 34DI oferuje niski średni koszt strony przy nakładach 250-10000, produkując więcej prac przy większej rentowności w krótszym czasie w porównaniu z maszynami podobnej klasy. Maszyna 34DI jest dostępna w wersjach 34DI-X (wysoka wydajność) oraz 34DI-E (ekonomiczna).

System jest całkowicie automatyczny, począwszy od zakładania płyty, poprzez naświetlanie, druk, aż po czyszczenie. Technologia naświetlania Presstek DI, w połączeniu z centralnie umieszczonym cylindrem dociskowym oraz systemem łapek trzymających arkusze do końca druku, zapewnia stabilną, wysoką precyzję pasowania. Narząd zajmuje zaledwie 10 minut.

Presstek 34DI zajmuje wyjątkowo niewiele miejsca w pomieszczeniu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami czterokolorowych maszyn offsetowych, wspomaganych systemami do naświetlania i wywoływania płyt. Maszynę DI Pressteka można łatwo ustawić w większości punktów usługowych. Brak konieczności produkowania płyt, brak filmu oraz pośrednich procesów produkcyjnych daje w rezultacie oszczędność czasu, wysiłku, powierzchni i kosztów przy bezkompromisowej jakości druku. DI eliminuje także niestabilności oraz uciążliwe i kosztowne procedury, związane z naświetlaniem opartym na chemii, drukiem z nawilżaniem wodnym i alkoholowym.

Maszyny Presstek DI pracują w technologii druku bezwodnego, co oznacza eliminację problemów związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem balansu wodno-farbowego, lepsze nasycenie kolorów, mniejszy przyrost punktu oraz większą rozpiętość przestrzeni barwnej.

Offsetowe maszyny cyfrowe Presstek DI z łatwością dają się integrować z workflow w środowiskach Macintosh oraz Windows. Rastrowane pliki są bezpośrednio przesyłane do maszyny. Tekst, obrazy, impozycja mogą być poddane kontroli na monitorze pulpitu sterującego maszyny, jak również za pomocą wzorcowej odbitki próbnej.

 
Trzy filary

Drukowanie DI oznacza proces, w którym pliki przesyłane są bezpośrednio do cyfrowej maszyny offsetowej. Proces ten eliminuje etapy produkcyjne związane z formami drukowymi produkowanymi cyfrowo lub analogowo na urządzeniach poza maszyną. DI bazuje na trzech technologiach Pressteka: naświetlaniu laserowym, termicznych cyfrowych formach drukowych i wyjątkowej konstrukcji maszyny.

Najnowsza generacja technologii naświetlania laserowego Presstek ProFire Excel zapewnia wyjątkową jakość obrazu z jednoczesną silną redukcją zjawiska mory przy standardowym rastrowaniu. Precyzja szczegółów, jakość kolorystyczna, niewielki przyrost punktu i jednorodne aple zapewniają produkcję offsetową, która spełni oczekiwania większości wymagających klientów. ProFire Excel z łatwością obsługuje rastrowanie tradycyjne z liniaturami do 300 lpi oraz rastrowanie FM (stochastyczne). ProFire Excel jest kompaktową kombinacją doskonale współpracujących ze sobą elementów do tworzenia obrazu, w skład których wchodzą: podczerwone diody laserowe, układy sterujące pracą laserów, cyfrowe podzespoły elektroniczne, kontrolery ruchu. Podstawą technologii ProFire Excel jest jedna płytka elektroniki sterująca pracą laserów. Każda dioda generuje cztery indywidualnie sterowane promienie laserowe o przekroju 16 mikrometrów każdy. Zapewnia to wysoką stabilność pracy, niezrównaną precyzję, wysoką rozdzielczość.

Termiczne bezwodne formy drukowe DI Presstek ProFire Digital Media są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zapewniają bardziej nasycone kolory, szerszą przestrzeń barwną, mniejszy przyrost punktu i więcej precyzyjnych detali widocznych na odbitce. Brak roztworów nawilżających oznacza, że w procesie występuje mniej zmiennych czynników, drukowanie jest czystsze, co jest widoczne tak we wnętrzu maszyny, jak i na odbitkach nakładowych. Odpada proces kontrolowania równowagi wodno-farbowej. Zaawansowane obrazowanie na płytach ProFire Digital Media zapewnia doskonałą jakość kolorystyczną, wysoką precyzję rysunku i ciągłość przejść tonalnych przy dowolnych parametrach rastrowych – od jasnych świateł po gęste cienie. Dzięki płytom ProFire Digital Media mniej jest odpadów, mniej straconego czasu, łatwiej spełniane są najbardziej wyszukane jakościowo żądania w nakładach do 20000 odbitek. Płyty Presstek DI są produkowane na bazie oleofilowego podłoża poliestrowego. Pomiędzy nim a wierzchnią oleofobową powłoką silikonową znajduje się warstwa dwutlenku tytanu. Podczas naświetlania ciepło promienia laserowego usuwa warstwy wierzchnią i środkową, odsłaniając drukującą powierzchnię poliestrową.

Wyjątkowa konstrukcja maszyn Presstek DI wynika z opracowanej przez firmę koncepcji Zero Transfer Printing (ZTP). Polega ona na tym, że podczas drukowania kolejnych kolorów arkusz nie jest przekazywany pomiędzy łapkami. Zapewnia to doskonałe pasowanie na arkuszu, a także arkusza do arkusza i pracy do pracy. Co więcej, kolor jest uzyskiwany już w trakcie drukowania pierwszych 20 arkuszy. Gwarantowane jest również doskonałe krycie farbą i znikoma ilość odpadów. W skład satelitarnego pięciocylindrowego systemu w układzie V wchodzą dwa zespoły cylindrów gumowych i formowych, o podwójnym obwodzie każdy, oraz centralny cylinder dociskowy o potrójnym obwodzie. Każdy arkusz, trzymany na powierzchni cylindra dociskowego za pomocą łapek, uzyskuje cztery kolory, wykonując dwa obroty bez przekazywania między łapkami. Duża średnica cylindra dociskowego redukuje możliwość deformacji arkusza i ewentualnego uszkodzenia.

Jak widać, Presstek 34DI idealnie wypełnia niszę rynkową, w której brak solidnych urządzeń zapewniających szybką zmianę pracy, szybkie uzyskiwanie koloru i wysoką jakość druku w nakładach rzędu 250-20000 arkuszy.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty