Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Profil magazynu

Profil magazynu PRINT & PUBLISHING

Historia firmy
Wydawnictwo PRINT & PUBLISHING zostało założone w 1990 r. w Austrii przez Michaela Seidla i Rudolfa Messera. W momencie powstania firmy głównym celem założycieli było dorównanie w ciągu najbliższych 5 lat najważniejszym wydawnictwom profesjonalnym w tym segmencie rynku.


1990 r.
Początkiem szybko rozszerzającej się ekspansji wydawnictwa było założenie PRINT & PUBLISHING Austria Verlagsges. GmbH w 1990 r. z siedzibą w Wiedniu oraz w połowie tego roku PRINT & PUBLISHING Kiado kft. na Węgrzech. We wrześniu 1990 r. światło dzienne ujrzało pierwsze wydanie PRINT & PUBLISHING, które było zarazem pierwszym wydaniem mutacji węgierskiej. Wydanie to zostało przedstawienie czytelnikom i wystawcom na targach Hungaroprint. Decyzja o ekspansji w kierunku krajów socjalistycznych, a szczególnie Republiki Węgier podyktowana była względami historycznymi oraz polityczno-gospodarczymi.
Rok 1990 był dla wielu przedsiębiorstw przełomowy, ponieważ zostały otwarte granice wielu krajów z byłego bloku socjalistycznego (takich jak Republika Węgier, Republika Czech, Rzeczpospolita Polska). To zaś dało możliwość wielu zachodnim przedsiębiorstwom z wielu różnych branż wejście na nowe rynki. Początkowo wejście i zaistnienie na tych rynkach nie było łatwe. „Szok wolności” w wielu krajach reformowanych nie był łatwy do przezwyciężenia. Przede wszystkim do czasu określenia przez nie odpowiednich koncepcji restrukturyzacji potencjału wytwórczego i przedsiębiorstw państwowych, umocnienia waluty, przyrostu inwestycji i zwiększenia rezerw finansowych. Założenie wydawnictwa PRINT & PUBLISHING, wydającego profesjonalną prasę przypadło na okres – okres wielkich przemian, prywatyzacji i przechodzenia z gospodarki planowej do gospodarki rynkowej.


1991 r.
W lutym 1991 r. ukazało się pierwsze wydanie austriackie, którego wprowadzenie na rynek poprzedzone było licznymi listami promocyjnymi.

1992 r.
Na początku roku utworzono kolejną firmę w Czechach i Słowacji z siedzibą w Pradze PRINT & PUBLISHING sprol. s.r.o. Pierwsze wydanie PRINT & PUBLISHING mutacji czeskiej i słowackiej ukazało się z okazji targów Embax Print w Brnie, na których to odbyła się podobna prezentacja magazynu i całej firmy w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Jesienią tego też roku utworzono wydawnictwo PRINT & PUBLISHING A.O. w Rosji z siedzibą w St. Petersburgu. Pierwsze wydanie rosyjskie wydano krótko przed najważniejszymi i największymi targami w Rosji Polygraphbumash.

1993 r.
W styczniu 1993 r. założono wydawnictwo PRINT & PUBLISHING Sp. z o.o. w Polsce z siedzibą w Warszawie. Natomiast prezentacja pierwszego polskiego wydania odbyła się na targach Poligrafia w Poznaniu.

1994 r.
W wyniku dynamicznego rozwoju firm we wszystkich krajach i tak intensywnej ekspansji w 1993 r. założono PRINT & PUBLISHING INTERNATIONAL GmbH z siedzibą w Wiedniu, sprawujący kompleksową międzynarodową koordynację redakcyjną, sprzedaży, reprezentacji, kontroli, promocji i marketingu nad wszystkimi krajami, w których ukazuje się magazyn. Wraz z utworzeniem międzynarodowej koordynacji PRINT & PUBLISHING INTERNATIONAL GmbH jeszcze w tym samym roku PRINT & PUBLISHING został organizatorem pierwszego i jedynego w Austrii kongresu i targów poligraficznych pod nazwą PRINT & PUBLISHING, które do dziś odbywają się w Wiedniu. Międzynarodowa koordynacja PRINT & PUBLISHING INTERNATIONAL sprawuje nie tylko opiekę i kontrolę nad wszystkimi krajami, ale poprzez aktywny udział w największych imprezach targowych i kongresach reprezentuje również magazyn na zewnątrz. Ma to na celu zaprezentowanie firmy, nawiązanie nowych kontaktów, pozyskanie nowych klientów i czytelników oraz poinformowanie czytelnika o najnowszych trendach i nurtach w branży.

1995 r.
W maju 1995 r. odbyła się pierwsza światowa prezentacja wszystkich krajów PRINT & PUBLISHING na największych targach świata w Düsseldorfie DRUPA 95`. W grudniu ukazało się pierwsze wydanie PRINT & PUBLISHING Serbia (po raz pierwszy w historii PRINT & PUBLISHING udzielono licencji na tytuł), którego premiera odbywa się na targach Graf Print oraz pierwsze wydanie PRINT & PUBLISHING India, które swą premierę odbywa na targach Print Pack w New Dehli.

1996 r.
W lutym, w kooperacji z jednym z największych indyjskich wydawnictw w Chinach - China Print Today powstało pierwsze wydanie PRINT & PUBLISHING China, które wprowadzono na rynek podczas targów CHINA PRINT w Pekinie. W marcu drugi raz odbywa się kongres i targi branżowe organizowane przez PRINT & PUBLISHING w Wiedniu. We wrześniu wprowadzono nowy tytuł PRINT & PACKAGING skierowany do przemysłu opakowaniowego. W październiku PRINT & PUBLISHING Austria przejął magazyn KOMPAK zorientowany na przemysł opakowaniowy.

1997 r.
W marcu wprowadzono na rynek nowy tytułu DIGIT@L MEDIA dla mediów cyfrowych.

1999 r.
We wrześniu ukazał się nowy tytuł PACKAGING.
Cel jaki sobie postawili założyciele do zrealizowania w ciągu pięciu lat, został osiągnięty. Wydawnictwo PRINT & PUBLISHING stało się jednym z najbardziej znanych pism w branży. Obecnie ugruntowuje swoją pozycję na poszczególnych rynkach i przygotowuje się do dalszej ekspansji.

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty