Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Branża wzywa do podjęcia działań

72 procent firm straciło zamówienia w 2022 roku z powodu braków w dostawach papieru.

© Photogenica

W obliczu zagrożenia związanego z niedoborami papieru w branży poligraficznej, europejska organizacja Intergraf wzywa Komisję Europejską do rozwiązania tego problemu i wspólnego opracowania sposobów dla zapewnienia odpowiednich dostaw surowców. Jak podkreśla, utrzymujący się niedobór papieru staje się zagrożeniem dla całej branży poligraficznej i medialnej w Europie. Do apelu dołączyła także Niemiecka Federacja Przemysłu Poligraficznego i Medialnego (bvdm).

 

Zaniepokojona europejska organizacja branżowa Intergraf zwróciła się do Komisji Europejskiej z pytaniem, w jakim stopniu strategia leśna UE na rok 2030 zmniejszy dostępność drewna do produkcji papieru i tektury. Ponadto Intergraf zwrócił uwagę na obowiązujące w UE cła importowe na papier z Chin i wezwał Komisję Europejską do uwzględnienia sytuacji drukarń w przypadku planowanego rozszerzenia tych ceł. Niemiecka Federacja Przemysłu Poligraficznego i Medialnego (bvdm) już kilkakrotnie wyrażała krytykę tej bariery handlowej. „W przyszłości bezpieczne dostawy papieru po przystępnych cenach powinny stać się znacznie ważniejszym priorytetem” - powiedział dr Paul Albert Deimel, dyrektor naczelny bvdm. W piśmie skierowanym do Intergraf Komisja Europejska podkreśliła, że branże związane z leśnictwem i branże pokrewne, w tym poligraficzna i wydawnicza, odgrywają kluczową rolę w gospodarce UE. Zgodziła się ona omówić kwestię pomocy zgodnie z prawodawstwem UE. Spotkanie Intergraf z przedstawicielami Komisji Europejskiej zaplanowano na kwiecień 2022 roku.

 

Czas działać

W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami papieru i wąskimi gardłami w zaopatrzeniu, Niemiecka Federacja Przemysłu Poligraficznego i Medialnego (bvdm) po raz kolejny wyraziła swoje obawy odnośnie zbliżających się konsekwencji dla branży. Jak podkreśla, społeczeństwo funkcjonuje dzięki przekazywaniu informacji za pośrednictwem mediów drukowanych, których nie da się w całości zastąpić mediami cyfrowymi. „Nasilenie się tendencji do odchodzenia od druku na rzecz kanałów cyfrowych byłoby zgubne dla ludzi, demokracji i gospodarki” - mówi dr Paul Albert Deimel, dyrektor generalny bvdm. Dlatego też, aby temu zapobiec, istnieje pilna potrzeba podjęcia wspólnych wysiłków przez branżę papierniczą, media, przemysł i handel. Bvdm i stowarzyszenia dostawców papieru pozostają w stałym kontakcie, aby znaleźć rozwiązanie obecnych wyzwań branży, skupiając się przede wszystkim na strajkach w fińskich papierniach firmy UPM. Obecnie nic nie wskazuje na to, by spór miał zostać szybko rozwiązany. Nawet natychmiastowe rozwiązanie oznaczałoby około dwumiesięczny przestój w produkcji, ponieważ najpierw trzeba by było ponownie zwiększyć produkcję. To jeszcze bardziej pogarsza sytuację, która już teraz jest utrudniona ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej i gazu. Dlatego bvdm popiera apel producentów papieru do polityków o interwencję w sprawie wysokich cen energii.

 

Straty w zamówieniach

Badanie przeprowadzone przez stowarzyszenia branży poligraficznej i medialnej w lutym 2022 roku ujawnia groźne konsekwencje niedoboru papieru dla firm z branży. Również w tym roku branża odczuła ogromny wpływ bezprecedensowego niedoboru papieru, nieprzewidywalnych zmian cen, niewiążących terminów dostaw i długich okresów realizacji. W badaniu przeprowadzonym przez stowarzyszenie 80 procent firm z branży poligraficznej i medialnej stwierdziło, że sytuacja na rynku papieru ma dla nich duże znaczenie, a 21 procent uznało ją nawet za zagrożenie dla ich istnienia. 72 procent z nich nie było w stanie przyjąć lub straciło zamówienia w 2022 roku z powodu obecnej sytuacji, a 70 procent spodziewa się stałego spadku obrotów z powodu migracji zamówień drukowanych do alternatyw cyfrowych. Firmy próbują zrekompensować ogromne podwyżki cen papieru, które w niektórych przypadkach przekroczyły 50%, podwyżkami cen sprzedaży dla swoich klientów. Około 60 procentom firm udaje się to osiągnąć w przypadku ponad połowy klientów - ale tylko przy zwrocie kosztów na poziomie około 60 procent. Ponieważ marże i tak są często niewielkie, wiele firm będzie miało trudności z poradzeniem sobie z obecnie panującą sytuacją. Niemiecka Federacja Przemysłu Poligraficznego i Medialnego (bvdm) oraz Austriackie Stowarzyszenie Mediów (Verband Druck Medien Österreich) zapraszają na wydarzenie online pod hasłem „Zakłócenia na rynku papieru”, które odbędzie się 23 marca 2022 roku o godzinie 16:00 (www.bvdm-online.de/papiermarkt). Dr Wolfgang Palm, dyrektor zarządzający Papierfabrik Palm i członek zarządu firmy Die Papierindustrie oraz Stephan Krauss, dyrektor zarządzający firmy vph i Prezes Zarządu Federalnego Związku Niemieckich Hurtowników Papieru (Bundesverband des Deutschen Papiergroßhandels) opowiedzą o trudnej sytuacji na rynku papieru. Wydarzeniu przewodniczyć będzie dr Paul Albert Deimel, dyrektor zarządzający bvdm.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty