Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

drupa2024. Perspektywy na przyszłość

Thomas Schiemann

© drupa

Nie ma wątpliwości co do tego, że papier i produkty drukowane będą nadal szeroko wykorzystywane i potrzebne w nadchodzących dziesięcioleciach. Przed branżą wciąż rozpościera się ekscytująca przyszłość. Kluczową rolę odegra w niej zrównoważony rozwój, który będzie także głównym tematem specjalnego forum Touchpoint Sustainability na targach drupa 2024.

Dzięki kompleksowemu przeglądowi branży, różnorodnym przykładom najlepszych praktyk i zróżnicowanemu składowi prelegentów, niezależne i neutralne dla firm forum Touchpoint Sustainability pokaże co jest możliwe już dziś, nakreśli dokąd zmierza branża, oraz przekona uczestników, że zrównoważony rozwój jest faktycznie opłacalny.

Czynniki napędzające zmiany
Rosnące wymagania klientów końcowych muszą zostać spełnione dzięki innowacjom w inżynierii mechanicznej i zakładowej. Może to stworzyć nowe modele biznesowe, zmniejszyć zużycie energii i materiałów oraz obniżyć poziom błędów. „Ta rosnąca presja na zmiany napędzana jest przede wszystkim przez dwa czynniki, którymi są cyfryzacja i zrównoważony rozwój” powiedział Thomas Schiemann, dyrektor zarządzający VDMA Printing and Paper Technology Association. Od lat rosnąca cyfryzacja umożliwia wprowadzanie nowych rozwiązań, dzięki którym procesy stają się bardziej wydajne pod względem wykorzystania czasu i zasobów. Ważnym trendem jest również stopniowe ulepszanie systemów analogowych, które stanowią bezpośrednią konkurencję dla nowych maszyn cyfrowych. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja również napędzają automatyzację i wpływają na produkty drukowane i opakowaniowe. W rezultacie rzeczywiste koszty produkcji i druku spadają, dając firmom inwestującym w tej dziedzinie przewagę konkurencyjną.

Koncentracja na zrównoważonym rozwoju
Drugim kluczowym czynnikiem transformacji branży jest zrównoważony rozwój. Staje się on coraz ważniejszym czynnikiem decyzyjnym dla konsumentów. Dlatego też firmy na całym świecie coraz częściej inwestują w bardziej zrównoważone procesy i produkty. Kluczowe znaczenie mają tu dwie kwestie. Z jednej strony, firmy muszą sprostać konkretnym oczekiwaniom konsumentów związanym ze zrównoważonym rozwojem, aby przetrwać na rynku w dłuższej perspektywie i utrzymać lub zwiększyć wartość własnej marki. Z drugiej strony, bardziej zrównoważone procesy i produkty oferują ogromny potencjał na optymalizowanie procesów pod kątem jeszcze większej opłacalności. W związku z tym, przemysł papierniczy i poligraficzny już teraz zmierza w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, co daje perspektywy na znaczną oszczędność kosztów w dłuższej perspektywie.

Forum Touchpoint Sustanability
Rola branży poligraficznej i papierniczej w ramach zrównoważonej transformacji będzie kluczowym tematem Touchpoint Sustainability na targach drupa 2024. To specjalne forum, organizowane przez Stowarzyszenie Technologii Druku i Papieru VDMA, zaprezentuje różnorodne przykłady najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań dla większego stopnia zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. W ramach wydarzenia, kluczowi gracze z branży podzielą się aktualnymi rozwiązaniami i pomysłami na przyszłość za pośrednictwem zróżnicowanego programu wystąpień. „Jesteśmy zachwyceni możliwością stworzenia międzybranżowej platformy dialogu, dyskusji i transferu wiedzy na temat przyszłości przemysłu poligraficznego i papierniczego dzięki Sustainability Touchpoint” powiedział Thomas Schiemann odpowiedzialny za organizację wydarzenia.

Prognozy i trendy w branży
Jakie są zatem prognozy dla branży poligraficznej i papierniczej w kontekście obecnych megatrendów i wstrząsów geopolitycznych? Ogólnie rzecz biorąc, branża się rozwija. Dowodzi temu niedawno przeprowadzone przez Smithers badanie, które wykazało, że popyt od pewnego czasu rośnie, dzięki czemu prognozy wzrostu są dobre. Smithers spodziewa się średniego rocznego, skorygowanego o inflację wzrostu o ponad 2,1 procent dla globalnego przemysłu poligraficznego w ciągu najbliższych pięciu lat. Dla porównania, średni wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat wynosił około 1,1 rocznie. Oczekuje się, że rozwój ten będzie napędzany głównie przez sektor produkcji etykiet i opakowań, w którym wzrost z ostatnich lat będzie kontynuowany, choć już nie na tym samym poziomie. Sektor ten stanowi obecnie około 60 procent globalnego rynku druku.

Globalny wzrost produkcji
Ogólny wzrost globalnego rynku druku ma nieznacznie przyspieszyć w ciągu najbliższych pięciu lat w porównaniu z poprzednimi latami. Oczekuje się, że złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wzrośnie na całym świecie z 0,5 procent do 1,7 procent. W przypadku Europy Zachodniej, Smithers spodziewa się stabilnego, niemal niezmienionego rozwoju. Ponadto oczekuje się, że Azja wraz z Afryką będą rosły w średnim tempie około 3 procent rocznie do 2028 roku, a tym samym odnotują najwyższe stopy wzrostu. Z kolei w Ameryce Północnej wolumen rynku, który niedawno odnotował niewielki spadek, powinien się ponownie ustabilizować. Tę prognozę zdaje się potwierdzać fakt, że większość globalnych długoterminowych inwestycji wiodących marek została dokonana przede wszystkim w Azji.

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty